MERRID CONTROLS SP.Z O.O.

Merrid Controls offers design and execution of automation and IT systems for the industry (design services, PLC controllers software development and IT systems software development, units fabrication, automation systems implementation on the plant, guarantee and post-guarantee services).

Specialisation:

· forwarding/logistics IT systems for liquid fuel tank farms/terminals (systems SAMER®TAS, SAMER®Net)

· forwarding and logistics IT systems for liquid/mass products depots/terminals (asphalt, oils, ester, ethanol, granulates)

· telemetry systems for open pit brown coal mines

· IT systems for industry (MES, CAQ, CMMS, MRP)

· integration of automation systems with ERP systems

· automation systems for oil products terminals (open pit brown coal mines, water and sewage plants, production lines [metal, rubber, cosmetic, food, cellulose])

· technical security systems (CCTV, access control systems)

· installations and production lines in hazardous areas

· automation installations on the basis of machine security standards.

Implemented Management Systems: Quality (ISO 9001), Information Security (ISO 27001), Occupational Safety and Health (PN-N 18001).

---------

Merrid Controls oferuje projektowanie i wykonawstwo systemów automatyki i IT dla przemysłu (wykonawstwo projektów, opracowywanie oprogramowania sterowników PLC i systemów informatyki, prefabrykacja podzespołów, wdrażanie systemów automatyki na obiektach, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).

Specjalizacje:

· systemy zarządzania spedycją i logistyką dla terminali/baz paliw płynnych (systemy SAMER®TAS, SAMER®Net)

· systemy zarządzania spedycją i logistyką dla terminali/składów różnorodnych produktów płynnych i masowych (asfalt, oleje, estry, etanol, granulaty tworzyw sztucznych)

· systemy wspomagania ruchu dla kopalń węgla brunatnego

· systemy informatyczne dla przemysłu (MES, CAQ, CMMS, MRP)

· integracja systemów automatyki z systemami klasy ERP

· systemy automatyki dla terminali paliw (kopalnie odkrywkowe, obiekty wodno-ściekowe, instalacje i linie produkcyjne [przemysł metalowy, gumowy, kosmetyczny, spożywczy, celulozowy])

· systemy zabezpieczenia technicznego dla instalacji/obiektów przemysłowych (kontrola dostępu, CCTV)

· instalacje automatyki i elektryki - strefy zagrożone wybuchem

· instalacje automatyki w oparciu o normy bezpieczeństwa maszynowego.

Wdrożone Systemy Zarządzania: Jakością (ISO 9001), Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N 18001).

Year Established: 1991
Total Employees: 70
Total Engineers: 50

Website: http://www.merrid.com.pl

Sales Contacts

  Hubert Ladrowski
łódź, Lodzkie
Poland
View Phone Number
  Marek Wiśniewski
łódź, Lodzkie
Poland
View Phone Number

Locations

Merrid Controls Sp. z o.o.
Ul. Ratajska 12
łódź, Lodzkie 90-361
Poland
View Phone Number
RA-Partner-Logo

Disciplines

  • Control
  • Low Voltage Drives

Industries

  • Food & Beverage
  • Mining
  • Oil & Gas

Third-Party Certifications